Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Ceník služeb

ofc_bld

Návrh na povolení oddlužení

Oddlužení neboli osobní bankrot je způsob, jak se dostat z těžké životní situace a zbavit se všech dluhů. Nechte si celý proces vysvětlit od odborníků, kteří Vám nejen sepíší nezbytný soudní návrh, ale provedou Vás celým procesem až po konečné osvobození od Vašich dluhů.

Co služba zahrnuje?

 • Porada s klientem

 • Posouzení finanční situace

 • Sepsání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení

 • Příprava povinných příloh návrhu

 • Zastoupení při podání návrhu na povolení oddluženíOd 4 000 Kč + DPH

ofc_bld

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Pokud Váš dlužník vstoupí do insolvence, je od zahájení insolvenčního řízení možné proti němu uplatnit pohledávku jedině přihláškou do tohoto řízení. Není tedy nadále možné podávat žaloby či vymáhat plnění exekučně. Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení tak je jedinou cestou, jak se v případě insolventního dlužníka domoci úhrady vlastních pohledávek.Co služba zahrnuje?

 • Úvodní porada s klientem nebo převzetí písemných podkladů

 • Rámcové posouzení oprávněnosti nároku

 • Převzetí právního zastoupení pro insolvenční řízení

 • Sepis přihlášky pohledávky a její podání insolvenčnímu soudu

 • Možnost dalšího zastoupení při přezkumném jednání a schůzi věřitelů, v rámci jednání s insolvenčním správcem či v rámci incidenčního sporu

Od 5 000 Kč + DPH

ofc_bld

Insolvenční návrh na společnost

V případě, kdy se Vaše společnost ocitne ve vážných finančních potížích (v úpadku) mají její statutární zástupci povinnost podat na společnost insolvenční návrh, jinak se vystavují možnosti osobní odpovědnost za dluhy společnosti.Co služba zahrnuje?

 • Úvodní porada s klientem nebo převzetí písemných podkladů

 • Posouzení, zdali se společnost nachází v úpadku

 • Poučení klienta o průběhu insolvenčního řízení

 • Sepsání dlužnického insolvenčního návrhu

 • Možnost zastoupení v insolvenčním řízení, zahrnující komunikaci se soudem, insolvenčním správcem i věřiteli

OD 10 000 Kč + DPH

ofc_bld

Věřitelský insolvenční návrh

Nachází-li se Váš dlužník ve špatné finanční situaci, má více věřitelů a není schopen splácet své dluhy, je podání insolvenčního návrhu jedním z nejvhodnějších způsobů řešení. Je však třeba splnit poměrně přísné zákonné podmínky, jinak se jako navrhovatel vystavíte možnosti značného postihu.
Co služba zahrnuje?

 • Úvodní porada s klientem nebo převzetí písemných podkladů

 • Posouzení, zdali se společnost nachází v úpadku

 • Poučení klienta o průběhu insolvenčního řízení

 • Sepsání dlužnického insolvenčního návrhu

 • Možnost zastoupení v navazujícím insolvenčním řízení

OD 12 000 Kč + DPH

Uvedené ceny jsou pouze informativního charakteru a udávají přibližný odhad výše odměny, za kterou jsou právní služby poskytovány v obdobných případech. Skutečná cena právních služeb je vždy dána ujednáním mezi advokátní kanceláří a jejím klientem.