Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Ceník služeb

ofc_bld

Nesporný rozvod manželství (včetně vypořádání majetku a dohody o péči o dítě)

Rozvod dohodou neboli nesporný rozvod, přichází v úvahu, pokud se manželé jsou schopni dohodnout na rozdělení majetku, řešení bydlení po rozvodu, péči o nezletilé děti a případně placení výživného. Veškeré dohody jsou uzavírány písemně a s minimální účastí soudu. Výhodou je rychlost, šetrnost k dětem, cenová nenáročnost a také to, že soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství (tedy nehledá viníka a nepokládá nepříjemné osobní otázky).

Co služba zahrnuje?

 • Úvodní konzultace s klientem

 • Posouzení podkladů předložených klientem

 • Sepis návrhu na rozvod manželství

 • Návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem

 • Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

 • Zastoupení klienta na soudním jednání ve věci rozvodu

Od 5 000 Kč + DPH

ofc_bld

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Tato dohoda slouží k vypořádání společného majetku manželů po rozvodu manželství. Pokud manželé neměli společné jmění rozdělené již dříve, je její uzavření nezbytnou podmínkou pro nesporný rozvod manželství.

Co služba zahrnuje?

 • Úvodní konzultace s klientem

 • Audit společného majetku a závazků

 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů podle dohody klientů

 • Návrh na schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů soudem

Od 4 000 Kč + DPH

ofc_bld

Dohoda o úpravě poměrů nezletilého dítěte

V rámci této dohody ujednávají rodiče nezletilého dítěte především to, jakou formu péče o dítě budou vykonávat (tedy střídavou, společnou nebo výlučnou péči jednoho z rodičů), a v návaznosti na to pak zdali a kým bude placeno výživné, jak se budou rodiče (nebo i další blízcí příbuzní) s nezletilým dítětem stýkat apod.

Co služba zahrnuje?

 • Úvodní konzultace s klientem

 • Posouzení podkladů předložených klientem

 • Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte soudem

Od 4 000 Kč + DPH

Uvedené ceny jsou pouze informativního charakteru a udávají přibližný odhad výše odměny, za kterou jsou právní služby poskytovány v obdobných případech. Skutečná cena právních služeb je vždy dána ujednáním mezi advokátní kanceláří a jejím klientem.