Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Dopravní logistika

Oblast dopravy a logistiky je dynamicky fungující odvětví se svými specifickými nároky nejen na kvalitu, ale zejména na rychlost řešení.


aboutNaši advokáti jsou Vám k dispozici pro řešení všech možných i neočekávaných událostí, a to věcně a bez zbytečných prodlev. Vaše problémy řešíme, ať jste dopravce, speditér nebo společnost zabývající se logistikou a navazujícími službami. Není přitom rozhodující, jestli se jedná o neuhrazené ceny přepravy či nároky spojené s náhradou škody způsobené v souvislosti s přepravou, národní přepravu nebo mezinárodní přepravu dle Úmluvy CMR.

Základem je však předcházení problémům a správné nastavení spolupráce s Vašimi partnery bez ohledu na to, zdali se jedná o partnery tuzemské nebo zahraniční. Proto jsme připraveni Vám pomoci s přípravou Vašich smluv a obchodních podmínek tak, aby ke vzniku problémů vůbec nedocházelo, a pokud by již nastaly, aby šly vyřešit rychle a bez starostí.

Problematiku oblasti logistiky a přepravy umíme náležitě uchopit i z druhé strany. Ať již došlo k poškození Vašeho zboží v průběhu přepravy, nebo Vám přepravce dodal zásilku opožděně či ji dokonce ztratil, zajistíme pro Vás vyřešení věci a náhradu Vám způsobené škody.

Co Vám můžeme nabídnout?

Přepravní smlouvy

Zasilatelské smlouvy

Komplexní příprava a nastavení smluvní dokumentace vč. obchodních podmínek

Nastavení vnitřních postupů

Zastoupení ve sporech o náhradu škody

Řešení nároků ze ztráty zásilky a pozdního dodání

Vymáhání pohledávek z přepravy

Veškerá řešení v souladu s Úmluvou CMR