Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Dopravní nehody

Oběti dopravních nehod často nevědí, na co mají v případě vzniklé újmy nárok.


aboutVěděli byste například, co zahrnuje ztížení společenského uplatnění či jaká práva mají příbuzní poškozeného? My v těchto otázkách máme nejen jasno, ale dokážeme takové nároky rovněž efektivně vymáhat. Úzce spolupracujeme s lékaři a soudními znalci, jednáme s pojišťovnami a nezdráháme se za Vás postavit ani u soudu.

Pokud Vám byla způsobena újma v důsledku dopravní nehody, nebojte se na nás obrátit. Vaše nároky bezplatně posoudíme a navrhneme optimální řešení. Odměnu si pak ve většině případů nárokujeme teprve v okamžiku, kdy jsme při uplatňování nároků úspěšní.

V průběhu zastoupení dbáme také na to, aby Vás v těžké životní etapě vedení sporu zatěžovalo co možná nejméně a aby k vymožení zákonného finančního odškodnění došlo co nejdříve.

Spravedlivý proces a efektivní obranu práv umíme zajistit také pro viníky dopravních nehod, pro které bývá způsobená nehoda i případný navazující soud jedním z nejobtížnějších životních období.

Co Vám můžeme nabídnout?

Zastoupení v případě dopravní nehody

Uplatňování nároků poškozeného proti viníkům dopravních nehod

Jednání i spory s pojišťovnami

Dohody o náhradách způsobené újmy

Obhajobu viníků dopravních nehod

Jednání s poškozenými