Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Podmínky provádění

úschov

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ÚSCHOV

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ KG PARTNERS

Abychom našim klientům zajistili právní služby té nejvyšší kvality, zavázali jsme se při poskytování úschov dodržovat tato pravidla:

1. Peníze klientů ukládáme na zvláštní úschovní účty vedené pouze důvěryhodnými a stabilními bankami.

2. Úschovy poskytujeme jen na základě kvalitní a prověřené smluvní dokumentace.

3. Na jednom úschovním účtu jsou v jednom okamžiku uloženy finanční prostředky týkající se pouze jednoho obchodního případu.

4. O každém pohybu na účtu úschovy informujeme bezodkladně smluvní strany a bankovní transakce dokládáme originálními výpisy z účtu úschovy.

5. Při úschově finančních prostředků splňujeme všechny požadavky kladené nám zákonem proti praní špinavých peněz (AML zákonem) a platnými právními a stavovskými předpisy.

6. Prováděné úschovy evidujeme v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou.

7. Po připsání prostředků na účet úschovy obratem provádíme identifikaci majitele peněžních prostředků za účelem zákonného pojištění vkladů Garančního systému finančního trhu.

8. Veškeré smluvní dokumenty svěřené nám klienty jsou bezpečně uloženy v kódované bezpečnostní schránce, ke které mají přístup pouze pověření pracovníci advokátní kanceláře.

9. Máme uzavřené pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění 100.000.000 Kč.

10. Dodržujeme absolutní důvěrnost svěřených dokumentů a informace o stavu úschovy sdělujeme pouze smluvním stranám a nikomu jinému.

11. Na vyžádání poskytneme kterékoli smluvní straně aktuální informace o stavu úschovy.

12. K účtům advokátních úschov mají přístup pouze pracovníci advokátní kanceláře.

13. Úschovy vyplácíme nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne splnění podmínek smlouvy o úschově.

14. Při vyplácení úschov aplikujeme kontrolu minimálně dvěma pracovníky, z nichž jeden je společníkem advokátní kanceláře.

15. Spolupracujeme pouze s důvěryhodnými realitními kancelářemi, které splňují podmínky zákona o realitním zprostředkování a poskytují zprostředkovatelské služby té nejvyšší kvality.

Díky tomu poskytujeme jedny z nejbezpečnějších úschov na trhu advokátních služeb.