Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Pracovní právo

Základním stavebním kamenem dobrého vztahu se zaměstnanci jsou dobře a jasně nastavené vzájemné vztahy.


aboutMy dbáme o to, aby námi vytvořená smluvní dokumentace byla vždy srozumitelná a vyvážená. Zdatní se cítíme i ve stále populárnějších otázkách zaměstnaneckých akcií, kontraktorských smluv, NDA a konkurenčních doložek, vnitřních předpisů nebo kolektivních smluv. Pokud se již dostanete do problémů, umíme Vás zastoupit před správními orgány v jakékoliv fázi řízení a zajistit pro Vás nejlepší řešení situace.

Pracovněprávní agendu však řešíme i z pohledu zaměstnanců. Nebojíme se jít do sporu s největšími zaměstnavateli, ať už jde o nevyplacenou mzdu či odstupné, nároky z pracovních úrazů, nebo třeba diskriminaci a nerovné zacházení.

Co Vám můžeme nabídnout?

Pracovní smlouvy a dokumentace

Zastoupení při neplatném skončení pracovního poměru

Vymáhání nezaplacené mzdy či odstupného

Vnitřní směrnice

Řešení nároků z pracovních úrazů

Dohody o mlčenlivosti

Konkurenční doložky

Spory s inspektorátem práce a dalšími správními orgány