Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Rodinné právo

Rodinné spory pro mnohé klienty nachystají nejvypjatější životní momenty.


aboutNaši advokáti jsou v takových chvílích nejen právními zástupci, ale rovněž podporou, na kterou se můžete spolehnout. Vždy usilujeme o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení, které zajistí spravedlivé uspořádání vztahů, ale taktéž v co nejmenší míře naruší rodinné vazby.

V oblasti rodinného práva především zastupujeme klienty v rozvodových řízeních, vypořádáváme společné jmění manželů, jednáme o úpravě poměrů k nezletilým dětem nebo o stanovení výše výživného a jeho změnách.

Stranou nenecháváme ani oblast práva dědického, ve kterém umíme poradit ve sporech mezi dědici, s neplatnou závětí i s rozdělením majetku.

Co Vám můžeme nabídnout?

Návrh na rozvod manželství

Zastoupení v rozvodovém řízení

Vypořádání společného jmění manželů

Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem

Zastoupení ve sporech o výživné

Předmanželskou smlouvu