Back to Top

Známe řešení

a umíme ho najít i pro Vás

Podívejte se, co nabízíme

Trestní právo

Umíme se za Vás postavit i ve chvílích, kdy jde opravdu do tuhého.


aboutÚspěšná obhajoba v trestním řízení totiž vyžaduje nejen odbornost, ale i osobní nasazení, odolnost ve vypjatých situacích i ochotu postavit se za Vás bez ohledu na víkend či denní dobu. Toho jsme si dobře vědomi a možná i díky tomu slavíme na poli trestního práva úspěchy i tam, kde jiní končí.

V naši praxi se nezaměřujeme jen na obhajobu „bílých límečků“, bez obtíží si poradíme s jakoukoliv majetkovou a násilnou kriminalitou a nezaskočí nás ani drogové delikty, domácí násilí nebo třeba sexuálně motivované trestné činy. Velké zkušenosti máme i s obhajobou mladistvých.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Neškatulkujeme, nasloucháme. Jsme si vědomi, že za každým obviněním z trestného činu obvykle stojí příběh mnohem rozsáhlejší než ten, který je popsán v odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání. Víme, že chybovat je lidské a pevně si stojíme za názorem, že následky hloupé chyby není nutné snášet do konce života.

Trestní řízení není o jen o tom, zda obviněný čin spáchal či nikoliv. Pohnutky pachatele, které ho ke spáchání vedly a jeho další chování po činu hrají významnější roli, než se může na první pohled zdát. Právě z toho důvodu tak dobrá obhajoba zpravidla nespočívá jenom ve vyvrácení samotného obvinění.Jsme si vědomi, že pro naše klienty bývá největším strašákem už samotná představa, že budou postaveni před soud.


aboutDůvody těchto obav mohou být různé. Nápor stresu, nedostatek sebedůvěry při výslechu, strach z újmy na pověsti nebo třeba obava z možného úniku citlivých informací. Jako obhájci se proto zaměřujeme také na to, aby k soudu samotnému vůbec nemuselo dojít. Než totiž dojde k samotnému soudu, nabízí se celá řada způsobů, jak trestní řízení tzv. „odklonit“ a trestněprávní dopady na pachatele zmírnit, to vše díky vyjednávacím schopnostem obhájce.

Trestní právo ale není jen o obviněném. V rámci trestního řízení proti obviněnému může každý poškozený uplatnit svůj nárok na náhradu újmy, kterou mu obviněný způsobil. Naprostá většina poškozených tak ale neučiní a pokud ano, obvykle to neudělají správně. Jako zmocněnci poškozených jsme připraveni bojovat za Vaše odškodnění a aktivně se podílet na průběhu celého řízení tak, aby to pachateli jen tak neprošlo.

Co Vám můžeme nabídnout?

Obhajobu v trestním řízení

Zastoupení proti orgánům činným v trestním řízení

Uplatňování nároků poškozeného

Sjednání dohody o vině a trestu

Zastoupení při jednání o osvědčení podmíněně odsouzeného