🔴 Další novinkou v katastru nemovitostí od 1.1.2023 je upozornění o tom, že jednotka je vymezena v souladu se stavebními předpisy.

🔴 Zápis se bude týkat každé jednotlivé jednotky, nikoli bytového domu jako celku.

🔴 Upozornění má být zapisováno podle osvědčení, které vystaví příslušný stavební úřad. Jeho obsahem bude skutečnost, že prohlášení vlastníka vymezujícího jednotku je v souladu s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

⚔ V současné době existuje v praxi problém, že do prohlášení vlastníka o rozdělení domu na bytové jednotky je možné uvést údaje, které neodpovídají skutečnosti (především o výměře jednotky a případně i o povoleném způsobu užívání jednotky). Katastrální úřad totiž zpravidla nemá způsob, jak tyto skutečnosti ověřit.

🔴 Zákonodárce si od této novinky slibuje zvýšení právní jistoty kupujících (též v kombinaci se zápisem o podlahové ploše jednotky, který bude v katastru také nově evidován).